ไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานจากการเกษตรและมีฝีมือที่ดี

สินค้าส่งออกของไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพวงจากการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าประเภทหัตถกรรม ที่ส่วนมากจะมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นเรื่อยๆ

  • อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับ เช่น เพชรร่วง พลอยสีต่างๆ ตัวเรือนเงิน ทอง ทองคำขาว ฯลฯ ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์
  • ต้นไม้ ใบไม้ และดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ส่วนใหญ่ทำจากผ้าชนิดต่างๆ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น แคนาดา และฝรั่งเศส
  • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ประเภทของใช้ในครัวเรือนและกรอบรูป ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร อิตาลี แคนาดา และสเปน
  • เครื่องหนัง ทั้งหนังแท้และหนังเทียม ประเภทกระเป๋าและอุปกรณ์เดินทาง ตลาดที่ส่งออกได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส
  • เครื่องปั้นดินเผา ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องประดับ ส่วนมากเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ เนื่องจากรูปแบบของศิลปะในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไป ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี
  • ตุ๊กตาผ้า ในส่วนที่ส่งออกจะเป็น ตุ๊กตารำไทย ตุ๊กตาพื้นเมือง ตุ๊กตารูปคน ตุ๊กตารูปสัตว์ ซึ่งมีการขยายตัวของตลาดลดลงมาบ้าง ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และนอร์เวย์
  • เครื่องจักสาน เป็นสินค้าที่มูลค่าการส่งออกไม่คงที่ เนื่องจากมีคู่แข่งทางการค้าหลายราย เช่น จีนและฟิลิปปินส์ ตลาดที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และซาอุดิอาระเบีย
  • เครื่องทองลงหินและทองเหลือง เป็นประเภทของใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับตกแต่ง เช่น จาน ชาม แจกัน เชิงเทียน ฯลฯ ตลาดที่ส่งออกได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์