ธุรกิจส่งออกเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับที่ทั่วโลกยอมรับ จะช่วยให้การส่งออกของไทยมีเป็นไปได้ดีขึ้น