ธุรกิจการนำเข้าสินค้าทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีขายในประเทศ ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ทำให้สินค้าในประเทศมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นสากลได้ดี