ใครที่จะไปได้ดีในยุค 4.0

ธุรกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ยิ่งช่วงที่เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วหันมาเน้นมูลค่าเป็นหลัก (Value-Based Economy) ทำให้ธุรกิจตื่นตัวในการพัฒนา ใส่ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครลงในผลิตภัณฑ์ของตนเองแบบที่เป็น Innovation หันมามองในกลุ่มธุรกิจที่ยังรักษาการเจริญเติบโตของตนเองไว้ได้ และมีรายได้ดีอย่างต่อเนื่อง

  • ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ Healthcare, Spa, โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะการมาใช้บริการด้านนี้ในไทย มีค่าใช้จ่ายน้อย ฝีมือดี ที่เที่ยวเยอะ เป็นต้น ประกอบกับแนวโน้มที่ผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การบริโภคอาหารปลอดสารพิษ การใช้สุมนไพรรูปแบบใหม่รักษาโรค ฯลฯ ธุรกิจกลุ่มนี้ ควรต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในส่วนที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของไทยคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 2 ปี ข้างหน้านับจากนี้
  • กลุ่มธุรกิจ E-commerce และ Logistics ที่มักจะอยู่ควบคู่กันได้ดีมาโดยตลอด ทั้งประเภท B2B, B2C และ B2G เป็นสิ่งที่มาแรงมาก เข้ากันได้ดีกับยุค 4.0 ด้วยมูลค่าการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะสังเกตุเห็นว่า มีร้านค้าและบริษัทขนส่งรายย่อยเกิดขึ้นหลายแห่ง แม้แต่รายใหญ่เอง ก็มีรูปแบบการให้บริการที่เพิ่มขึ้น มารองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้
  • อุตสาหกรรมประเภท Digital Content ได้แก่ การทำ Animation, Character และเกมออนไลน์ เพราะโลกและข่าวสารข้อมูลต่างๆ ไม่หยุดนิ่ง ผู้คนต้องการสิ่งใหม่อยู่เสมอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเครื่องมือที่ทันสมัย และกลยุทธ์การตลาดที่เยี่ยมยอด จึงเป็นที่คาดว่า จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมาอยู่ที่ 31,000 ล้านบาท ในปี 2562 นี้