การเทรดเป็นอาชีพที่ดี

การเข้าเทรดในตลาด ไม่ว่าจะเดินทางไปลุ้นหน้ากระดานที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือเทรดบนโลกออนไลน์ที่บ้านก็ตาม นั่นคือ การประกอบอาชีพ เป็นการลงทุนทำธุรกิจ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นนักการเงิน นักลงทุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ จัดเป็นนักธุรกิจในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพอิสระได้ เป็นบุคลากรที่ควรจัดอยู่ในระดับผู้บริหารและมันสมองของประเทศ

การเทรด (Trade) ยังคงอยู่บนพื้นฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเงินของโลก มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน ที่เป็นไปตามกลไลของตลาด และคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นกำไร ทั้งในระยะสั้นและยาว จากส่วนต่างราคาที่มีการขึ้น-ลง เป็นสีสัน (seasonal) ของการทำธุรกิจ ด้วยความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะหวือหวาในบางช่วงของการลงทุน เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียน ทางการเงินของโลกและธุรกิจ

ผู้ที่จะทำอาชีพเป็นนักเทรด (Trader) ให้ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงต้องอาศัยแรงจูงใจ แต่จำเป็นต้องมีทักษะการวางแผนที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเครื่องมือทางการเงิน มีความไวในการติดตามข้อมูลแบบ Real time ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะมีผลต่อราคาหุ้นที่ลงทุนไว้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มาตรการทางภาษี ฯลฯ มีวินัยในการลงทุนและการจัดสรรเงิน มีความพร้อมและปรับตนเองได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง เมื่อทำการเทรดควรอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ แข็งแรง ความคิดความอ่านแจ่มใส อยู่ในภาวะที่สามารถทำการตัดสินใจได้ดี อาจมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม มีความสะดวกสบาย และมีความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ เพราะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล เพื่อกำหนดและพัฒนาแผนการลงทุนให้เหมาะสม เช่น จังหวะในการเข้าทำกำไร การ cut loss การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการใช้ AI