การทำธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และการเทรดหุ้น เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มาจากการลงทุน มีการวางแผนวิเคราะห์ และคาดหวังถึงผลตอบแทนที่เป็นกำไรจากส่วนต่างของราคา